مسواکم مسواکم

خوب وتمیز وپاکم

برای کرم دندون

دشمن سینه چاکم

من از تودارم گله

تنبل بی حوصله

کرم خورده دندوناتو

آره آره دوای درد تو منم

 

                                                               (آبان ۸۶)

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن 1387ساعت   توسط رضا احمدی مهر   |